Δωρεά σε Aθλητικό Σωματείο

Ο Α.Μ.Ο. ο Γαλαξίας Θεσσαλονίκης είναι αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο εγγεγραμμένο στο αθλητικό μητρώο της ΓΓΑ.

Τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα και είναι αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, μπορούν να δεκτούν δωρεές από φυσικά η νομικά πρόσωπα εφόσον τα ποσά των δωρεών προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους σκοπών.».

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς τους φορείς που ορίζονται στην απόφαση της επόμενης παραγράφου, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος.

Ο ΑΜΟ Γαλαξίας έχει συγκεκριμένα έσοδα που προέρχονται κυρίως από τις συνδρομές των μελών- αθλητών του. Η όποια προσφορά-δωρεά ανεξάρτητου ποσού συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών μας για τη διατήρηση των τμημάτων μας και των εξόδων των εγκαταστάσεων μας.

Δωρεές μπορούν να γίνονται μέσω του τραπεζικού μας λογαριασμού αλλά και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα μέσω του λογαριασμού μας στο Paypal.

https://www.paypal.com/paypalme/amogalaxias